Trang chủ / DOANH NGHIỆP

DOANH NGHIỆP

Hướng dẫn cách nộp tờ khai GTGT qua mạng

Cách nộp báo cáo thuế theo tháng hoặc theo quý qua mạng: Bạn sẽ thực hiện việc gửi các tờ khai và phụ lục đã kết xuất cho cơ quan thuế thông qua menu Nộp tờ khai trên website http://noptokhai.gdt.gov.vn, http://thuedientu.gdt.gov.vn Để tránh trường hơp không đính kèm được tờ khai …

Xem chi tiết »

NEWCA BỔ SUNG HỒ SƠ ĐỢT II_2019

Kể từ ngày 15/08/2018 nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng NEWTEL-CA sẽ tiến hành thu hồ sơ khách hàng đang sử dụng dịch vụ chứng thực NEWCA cung cấp. Đồng thời ban hành quy trình phối hợp chăm sóc khách hàng và thu hồ sơ tới …

Xem chi tiết »

Hướng dẫn tải bộ cài chữ kí số điện tử trên trang nghidinh15.vfa.gov.vn

Khi khai báo hồ sơ dịch vụ công y tế điện tử trên hệ thống đăng ký dịch vụ công An toàn thực phẩm quốc gia: https://nghidinh15.vfa.gov.vn/ cần sử dụng trên trình duyệt Chomre và công cụ hỗ trợ ký điện tử.Nhà cung cấp chữ ký số NewTel-CA xin hướng dẫn cài …

Xem chi tiết »

Hướng dẫn cài đặt môi trường trang VCCI : COMIS

Để khai báo hồ sơ C/O trên hệ thống giao dịch điện tử Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) http://comis.covcci.com.vn/, máy tính cần cài đặt trình duyệt Firefox 49 và java applets plugin java 6u30 hoặc java 7u30. Nhà cung cấp chữ ký số NewTel-CA xin hướng dẫn cài đặt như sau:   …

Xem chi tiết »