Trang chủ / DOANH NGHIỆP / CHỮ KÝ SỐ CHƯA ĐĂNG KÝ VỚI CƠ QUAN THUẾ

CHỮ KÝ SỐ CHƯA ĐĂNG KÝ VỚI CƠ QUAN THUẾ

Khi ký tờ khai thuế bằng chữ ký số  hệ thống thông báo lỗi “Chứng thư số chưa được đăng ký với Cơ quan thuế”.  Nguyên nhân do người dùng gia hạn hoặc chuyển đổi sang chữ ký số  nhưng chưa cập nhật thông tin chữ ký số trên hệ thống khai thuế của tổng cục thuế. Bạn cần cập nhật thông tin chữ ký số mới như sau:
 
Điều kiện môi trường:
  • Máy tính được cài đặt hệ điều hành Window XP SP3 trở lên.
  • Sử dụng trình duyệt Internet Explorer 7 trở lên.
  • Máy tính đã được cài đặt ứng dụng Java. Nếu máy tính chưa cài đặt java xem hướng dẫn cài đặt tại đây
  • USB token  đã cài đặt trên máy tính. Nếu máy tính chưa cài đặt USB token xem hướng dẫn cài đặt tại đây
 Quy trình thực hiện:
 Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của đơn vị trên cổng giao dịch trực tuyến http://nhantokhai.gdt.gov.vn bằng trình duyệt Internet Explorer.

Bước 2: Chọn mục Tài khoản rồi chọn Thay đổi thông tin để cập nhật thay đổi thông tin doanh nghiệp với Cơ quan thuế.

 

Bước 4: Chọn Nhập lại số serial để câp nhật thông tin chứng thư số mới

 

Bước 5: Màn hình hiển thị thông báo Bạn có chắc chắn muốn nhập lại thông tin chứng thư số? thì chọn OK để tiếp tục

 

Bước 6: Sau đó hệ thống sẽ yêu cầu nhập Số PIN của thiết bị chữ ký số, bạn cần nhập chính xác số PIN rồi chọn Chấp nhận

Bước 7: Nháy đúp vào ô NEWTEL-CA rồi nhấn Chọn

 

Cập nhật thành công màn hình xuất hiện thông báo Bạn đã thay đổi thông tin thành công

Video hướng dẫn:

Lưu ý:

 

Để được hỗ trợ thêm các thông tin vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ nhà cung cấp chữ ký số: 0868 115 117