Trang chủ / HƯỚNG DẪN-KHẮC PHỤC LỖI / HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM KÝ THUẾ ĐIỆN TỬ FULL: 0868115117

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM KÝ THUẾ ĐIỆN TỬ FULL: 0868115117

Hiện anh/chị vào trang thuedientu.gdt.gov.vn lỗi không tải và cài đặt được

anh/chi có thể vào làm theo hướng dẫn sau: 

1- BẬT CHROME Ở CHẾ ĐỘ NHÀ PHÁT TRIỂN NHƯ SAU

Vào dấu 3 chấm -> More Tools – > Extensions
Bật chế độ nhà phát triển

2- TẢI EXTENSION KÝ SỐ CHROME THEO ĐƯỜNG LINK SAU

https://drive.google.com/uc?id=1oFohpLvhf3Nd_TH4QKCTbIKAN13jISk_
Dự phòng: https://mailccsf-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/wotr_mail_ccsf_edu/EbvcTJtRpVtFs1jJxXLABvIBliqUYlE2jIvXX9mMrHorrQ?e=Tj250f

3- TIẾN HÀNH CÀI ĐẶT EXTENSION VÀO CHROME

Giải nén tiện ích vừa tải về

Giải nén Extension

Tại Chrome -> Chọn thư mục chứa tiện ích vừa giải nén

Vào Chrome -> Chọn Extension vừa giải nén

Thành công

Chúc anh/chị thành công!