Trang chủ / PHẦN MỀM TẢI VỀ

PHẦN MỀM TẢI VỀ

PHẦN MỀM LIÊN QUAN

 

 

2 – CHỮ KÝ SỐ VINA-CA

Tài liệu dành cho khách hàng

 • SmartSignSignOffine – Mã SHA256 của file: dde342549e9ae7289ab00a88c711743827f6b798769a10b4ae1195eb8259f9af
 • Phần mềm điều khiển từ xa anydesk – Mã SHA256 của file: 868b36a2b4061539d6b425fe05f6ee3c53ea3475ddcbdb97c614c8f6c030ba7f
 • ITaxViewer1.4.3 – Mã SHA256 của file: 2b9bdd7516784cbe2c88dbe58ed456277d11f42829033857c45f3bb4f67db380
 • Phần mềm Winrar – Mã SHA256 của file: 16d72d3628ed27331066627a6e8520c127e7d7e876c604a5e8c2773715038890
 • Quy trình giải quyết khuyết nại – hỗ trợ – Mã SHA256 của file: dde342549e9ae7289ab00a88c711743827f6b798769a10b4ae1195eb8259f9af
 • Phần mềm Teamviewer – Mã SHA256 của file: 62c611ae7dec4bb92147f8d0c0e8cc3cada865ae3393fdee1f3e8bf359adb7b8
 • Driver công bố sản phẩm – Mã SHA256 của file: 7ebb0f724d9f3cef108159b897b3014670187879717d4672548af390ee907564
 • Mozila_Firefox_47.0.rar – Mã SHA256 của file: e63904fd84c629bedb07f453a257ea1cb5b56dca6c8013c7d142981f667fa232
 • Java 7u3 – Mã SHA256 của file: 8a3b88e5d5ebf43d800e6b54c82f8da498985d44b972bdb0c0158a915b861d9a
 • Esigner_1.0.8.rar – Mã SHA256 của file: 87571d6fd1e737e02df4f38fd8dabc6ab2f25f3d300fe18cdb60f786a99f827a
 • Root-ehd.cer – Mã SHA256 của file: e793c9b02fd8aa13e21c31228accb08119643b749c898964b1746d46c3d4cbd2
 • Vinaca3.1 – Mã SHA256 của file: 2dd4e2204b01b958e1f372d3ba7116142789885bbbc38db78b1399e13a5b6908
 • Update v4 – Mã SHA256 của file: 6f3ad87db69065af61fc6198656e8a9ad1dabd30e0b79da05d8c5c45a0df338f
 • Update v5 – Mã SHA256 của file: c2067b44ebd865bbd0182bb49fe8cf34f073a2ea5c8dbd9637bff9f2b2dcb6cb
 • VinaCA Token V6 – Mã SHA256 của file: c157ddcaae39a1464d8ca7b5238f630f7e8caee83123cc6de19f763ec725a024

3- CHỮ KÝ SỐ VIETTEL-CA

USB Token V2

USB Token V3

USB Token V4

USB Token V5

Plugin hỗ trợ đấu nối cho USB V6

Phần mềm xóa key rác trong USB Token

Plugin ký số hỗ trợ USB Token phiên bản V2, V4, V5, V6

Viettel-CA Tool v1.0

Phần mềm mở khóa USB token

Bộ cài đặt Java 8u121

Mozila Firefox 47.0 (Bản chính)

CẤP BÙ HẠN VIETTEL-CA

4 – CHỮ KÝ SỐ NEWCA

 Token Manager Setup NEW V5

 Token Manager Setup NEW V4

  CẤP BÙ NEWCA

5 – CHỮ KÝ SỐ EFY

6 – PHẦN MỀM BHXH VN