Trang chủ / PHẦN MỀM TẢI VỀ

PHẦN MỀM TẢI VỀ

1- PHẦN MỀM BHXH THÁI SƠN

EBH Basic cho Windows 7,8,10 (Tải về)
EBH Basic cho Windows XP (Tải về)
Tài liệu hướng dẫn cài đặt (Tải về)
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tải về)

2- PHẦN MỀM BHXH VIETTEL

vBHXH Basic cho Windows 7,8,10 (Tải về)

Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tải về)

3- PHẦN MỀM LIÊN QUAN

 • 1 .Phần mềm hỗ trợ chữ ký số

   

  • Chương trình bổ sung thời hạn Link dự phòngDownload
   Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng chương trình bổ sung thời hạn chứng thư số Download
   Quy chế chứng thực (CP/CPS) Download
   Token Manager Setup v4 Download
   Token Manager Setup v3 Download
   Token Manager Setup v1 Download
   Phần mềm dành cho đối tác Download
   Hướng dẫn sử dụng hệ thống cấp phát chứng thư số NewCA V2 Download
   Giấy đăng ký cấp chứng thư số công cộng NewTel-CA – Mẫu DK01 Download
   Giấy xác nhận thông tin chứng thư số NewTel-CA – Mẫu DK02 Download
  • 2 .Phần mềm hỗ trợ thuế điện tử
    
   Phần mềm ITaxviewer Download
   Phần mềm HTKK kiến trúc mới Download
   Phần mềm HTKK Download
   Phần mềm ký offline file XML Download
   Java mới nhất Download
   Java 7.3 Download
  • 3 .Phần mềm hỗ trợ bảo hiểm xã hội
    
   File cài đặt bảo hiểm xã hội Download
   Net framework 3.5 Download
   VSS token signing Download
  • 4 .Phần mềm hỗ trợ các trang dịch vụ công
    
   Java applets plugin – VCCI Download
   Plugin chữ ký số trên Ecosys – MoITcard Download
  • 5 .Phần mềm hỗ trợ khác
    
   File nâng cấp IE8 – WinXP, Win 7 Download
   Note padd++ Download
   Firefox(49) Download
   Trình duyệt The World Download