Trang chủ / Tag Archives: COMIS

Tag Archives: COMIS

Hướng dẫn cài đặt môi trường trang VCCI : COMIS

Để khai báo hồ sơ C/O trên hệ thống giao dịch điện tử Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) http://comis.covcci.com.vn/, máy tính cần cài đặt trình duyệt Firefox 49 và java applets plugin java 6u30 hoặc java 7u30. Nhà cung cấp chữ ký số NewTel-CA xin hướng dẫn cài đặt như sau:   …

Xem chi tiết »