Trang chủ / HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ / HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ BÌNH DƯƠNG 0868115117

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ BÌNH DƯƠNG 0868115117

Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử tại Bình Dương : 01/11/2020

Hóa đơn điện tử Thủ Dầu Một

Hóa đơn điện tử Thuận An

Hóa đơn điện tử Dĩ An

Hóa đơn điện tử Tân Uyên

Hóa đơn điện tử Bàu Bàng

Hóa đơn điện tử Dầu Tiếng

Hóa đơn điện tử Phú Giáo

Nhiều doanh nghiệp băn khoăn về thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng quy định pháp luật là ngày 01/11/2020 hay ngày 01/07/2022. Bài viết dưới đây sẽ giúp doanh nghiệp làm rõ vấn đề này.

Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử là ngày 1/11/2020 hay 1/7/2022?

Thời hạn sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/07/2022?

Năm 2018, Chính Phủ đã cho ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, có hiệu lực từ 1/11/2018, nhằm quy định về việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử phải tiến hành xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01/11/2020.
Tuy nhiên, đến năm 2019, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi) số 38/2019/QH14, ban hành vào ngày 13/06/2019, và có quy định một số điều liên quan đến hóa đơn điện tử. Tại Khoản 2, Điều 151, Chương XVII của Luật này đã quy định như sau: “Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.
Từ quy định trên, một số người dùng, doanh nghiệp đã suy luận rằng thời hạn bắt buộc sử dụng sẽ được lùi xuống ngày 1/7/2022. Tuy nhiên, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định chung về hóa đơn, chứng từ điện tử, bao gồm: hợp đồng, đề nghị, thông báo, xác nhận hoặc các tài liệu khác ở dạng thông điệp dữ liệu do các bên đưa ra liên quan tới việc giao kết hay thực hiện hợp đồng.
Ngoài ra, Luật Quản lý thuế 2019 cũng khuyến khích các doanh nghiệp nên thực hiện những quy định về hóa đơn điện tử trước ngày 1/7/2022.
>> Tham khảo: Báo giá hóa đơn điện tử.

Quan điểm của Tổng cục Thuế về thời hạn áp dụng HĐĐT

Doanh nghiệp băn khoăn không rõ nên thực hiện theo thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử nào. Trước vấn đề này, Tổng cục Thuế đã ban hành nhiều Công văn giải đáp cho doanh nghiệp, bao gồm:

  • Công văn số 4356/CT-TTHT, ban hành ngày 5/5/2020, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tại Điều 151 Luật Quản lý thuế quy định hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.
  • Công văn số 2576/TCT-CS, ban hành ngày 23/6/2020, Tổng cục Thuế đã khẳng định: “Từ ngày 01/11/2020, việc áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC”.
  • Công văn số 2576/TCT-CS, Bộ Tài chính đã dự thảo trình Chính phủ thay thế Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử. Khi văn bản pháp luật thay thế Nghị định số 119/2018/NĐ-CP theo Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019 được thông qua và có hiệu lực thì quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử sẽ được thực hiện theo văn bản pháp luật mới này.

Như vậy, khi chưa có văn bản thay thế Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, thì thời hạn chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử vẫn sẽ được áp dụng theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC.