Trang chủ / DOANH NGHIỆP / ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TẠI 57 TỈNH THÀNH TỪ THÁNG 04-2022

ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TẠI 57 TỈNH THÀNH TỪ THÁNG 04-2022

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 206/QĐ-BTC về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Trước đó, từ tháng 11/2021, 6 tỉnh, thành phố là: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình Định đã triển khai áp dụng hóa đơn điện tử.
Theo Quyết định 206/QĐ-BTC, triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thời gian thực hiện từ tháng 4/2022.

Quyết định 206/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 206/QĐ-BTC

 

Mục lục Quyết định 206/QĐ-BTC năm 2022 triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TẠI 57 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
  • Điều 1. Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân …
  • Điều 2. Việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố thực hiện theo quy định về hóa …
  • Điều 3. Cục Thuế 57 tỉnh, thành phố có trách nhiệm:
  • Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục …
  • PHỤ LỤC DANH SÁCH 57 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Cục thuế 57 tỉnh, thành phố rà soát, phân loại người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng sử dụng các loại hoá đơn điện tử theo quy định để thông báo đến từng đơn vị các nội dung ngay từ ngày bắt đầu triển khai thực hiện.
Chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện việc lập, chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế, gửi hóa đơn điện tử cho người mua và các nội dung khác về quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.
Rà soát và thông báo đến các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trên địa bàn về việc triển khai hóa đơn điện tử để các tổ chức chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng được việc cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho khách hàng theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2000/NĐ-CP và Thông tư 78/2001/TT-BTC; tổ chức tập huấn cho người nộp thuế và cán bộ thuế quy định về hóa đơn điện tử tại Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC để đảm bảo triển khai thực hiện hóa đơn điện tử có kết quả
Thành lập Trung tâm điều hành triển khai và công bố đường dây nóng tại Cục thuế và Chi cục Thuế để tiếp nhận và hỗ trợ người nộp thuế triển khai hóa đơn điện tử. Thường xuyên rà soát, nắm bắt các vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và trong thời gian đầu thực hiện hóa đơn điện tử để xử lý ngay các vướng mắc phát sinh tại địa phương. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân, Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính để tháo gỡ kịp thời.