Trang chủ / DOANH NGHIỆP / Hướng dẫn kê khai thủ tục 600l điện tử trên phần mềm EFY-eBHXH

Hướng dẫn kê khai thủ tục 600l điện tử trên phần mềm EFY-eBHXH

EFY Việt Nam hướng dẫn các đơn vị kê khai hồ sơ Hỗ trợ người tham gia BHTN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19 trên phần mềm EFY-eBHXH căn cứ theo quyết định số 28/2021/QĐ-TTg triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN.

Hướng dẫn kê khai thủ tục 600l

Hướng dẫn kê khai hồ sơ điện tử thủ tục 600l trên phần mềm EFY-eBHXH

1. Hồ sơ gồm có:

– Danh sách xác nhận thông tin người lao động tham gia BHTN nhận hỗ trợ Mẫu 02

2. Các bước kê khai hồ sơ điện tử thủ tục 600l trên Phần mềm eBHXH:

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào phần mềm EFY-eBHXH, người dùng chọn menu Kê khai.

Để kê khai hồ sơ mới, đơn vị chọn chức năng Lập tờ khai.

Trường hợp đã ghi tạm hồ sơ kê khai trước đó, đơn vị chọn Sửa để thực hiện hiện kê khai tiếp.

Hướng dẫn kê khai hồ sơ điện tử trên EFY-eBHXH

Bước 2: Chọn thủ tục Hỗ trợ người tham gia BHTN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

– Bên danh sách người lao động (NLĐ) của đơn vị, tích chọn NLĐ cần kê khai hoặc đơn vị có thể nhập trực tiếp trên lưới kê khai hoặc chọn lấy file mẫu ra để nhập và nạp vào

– Chọn kê khai hồ sơ để tên NLĐ nhảy sang màn hình kê khai mẫu 02

– Nhập đầy đủ các thông tin vào các trường dữ liệu bắt buộc

Hướng dẫn kê khai hồ sơ điện tử trên EFY-eBHXH

Hướng dẫn điền thông tin trên lưới kê khai

Phần thông tin chung

– Ngành nghề: ghi nghành nghề sản xuất chính của đơn vị

– Địa chỉ: ghi địa chỉ nơi đóng trụ sở của đơn vị.

* Ghi theo chỉ tiêu cột:

– Cột (1): STT của người lao động.

– Cột (2): ghi rõ họ, tên của từng người lao động

– Cột (3): ghi mã số BHXH của người lao động

– Cột (4): ghi số căn cước công dân /chứng minh nhân dân/hộ chiếu của người tham gia được cơ quan có thẩm quyền cấp

– Cột (5): ghi số điện thoại di động của người lao động

– Cột (6): ghi tổng số tháng đóng BHTN chưa hưởng đến hết tháng 09/2021

– Cột (7): ghi số tài khoản ngân hàng của người lao động

– Cột (8): ghi ngân hàng của người lao động. Xem danh mục Ngân hàng Tại đây

– Cột (9): Ghi chú (nếu có)

– Đính kèm tài liệu chỉ hỗ trợ file định dạng xlsx nếu cần bổ sung thêm file. Ví dụ: đính kèm mẫu 01 do cán bộ yêu cầu thêm

Bước 3Xuất tờ khai để Nộp tờ khai như bình thường.

Nguồn: BHXH EFY