Trang chủ / HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ / Bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử 11/2020

Bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử 11/2020

Hạn cuối chính thức để toàn bộ 100% doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh bắt buộc triển khai hóa đơn điện tử là 02/11/2020.

Mốc thời gian buộc sử dụng hóa đơn điện tử có sự khác biệt trong Luật Quản lý thuế (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua và Nghị định 119/2018/NĐ-CP có thể khiến nhiều doanh nghiệp phân vân trong thời điểm quyết định chuyển đổi sang hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, thời điểm chính thức mà Tổng Cục Thuế và các cơ quan thuế địa phương đang hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân kinh doanh chính thức áp dụng hóa đơn điện tử toàn quốc là 1/1/2020.

1/11/2020 theo Luật Quản lý Thuế, hay 1/7/2022 theo Nghị định 119?

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/11/2018 quy định tại
Khoản 2, Điều 35 đề cập đến thời gian buộc sử dụng hóa đơn điện tử toàn quốc: “Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020”.

Sau đó, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi) 2019, trong đó quy định về việc áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử với một số nội dung tương tự như đã quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP tại chương X: Những nội dung về hóa đơn, chứng từ điện tử sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2022. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện những quy định về hóa đơn điện tử tại Luật này trước ngày 1/7/2022.

Nội dung trên, nếu chưa tìm hiểu kỹ sẽ rất dễ nhầm tưởng với việc lùi thời hạn cho việc bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử toàn quốc. Tuy nhiên, quy định của Luật Quản lý thuế (sửa đổi) cần được hiểu là quy định chung dành cho hóa đơn, chứng từ điện tử nói chung, bao gồm: hợp đồng, đề nghị, thông báo, xác nhận hoặc các tài liệu khác ở dạng thông điệp dữ liệu do các bên đưa ra liên quan tới việc giao kết hay thực hiện hợp đồng.

Bộ Tài chính chính thức ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định hạn cuối bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử là 1/11/2020

Rất kịp thời, ngày 30/9/2019, Bộ Tài Chính đã chính thức ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC để hướng dẫn thực hiện một số điều về hóa đơn điện tử tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP cũng như giải đáp các vướng mắc cho doanh nghiệp, tổ chức trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử.

Theo đó, Thông tư  68 nêu rõ tại Khoản 3 và 4 Điều 26:
“Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này”

Như vậy, hạn cuối chính thức để toàn bộ 100% doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh bắt buộc triển khai hóa đơn điện tử là 02/11/2020.

Tuy nhiên, tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các thành phố lớn, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân kinh doanh cần hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử trong năm 2019 theo Nghị quyết 01/NQ-CP.