Trang chủ / HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ / Hạn cuối chính thức để toàn bộ 100% doanh nghiệp bắt buộc triển khai hóa đơn điện tử năm 2020: 0868115117

Hạn cuối chính thức để toàn bộ 100% doanh nghiệp bắt buộc triển khai hóa đơn điện tử năm 2020: 0868115117

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

Mốc thời gian buộc sử dụng hóa đơn điện tử có sự khác biệt trong Luật Quản lý thuế (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua và Nghị định 119/2018/NĐ-CP có thể khiến nhiều doanh nghiệp phân vân trong thời điểm quyết định chuyển đổi sang hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, thời điểm chính thức mà Tổng Cục Thuế và các cơ quan thuế địa phương đang hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân kinh doanh chính thức áp dụng hóa đơn điện tử toàn quốc là 01/11/2020.

1 – Hoá đơn điện tử

TÊN GÓI SỐ TỜ THÀNH TIỀN
GT 300 300 748.000
GT 500 500 1.045.000
GT 1.000 1.000 1.320.000
GT 3.000 3.000 2.400.000
GT 5.000 5.000 3.250.000
  >5.000 Liên hệ

2 – Chữ ký số

+ Gói 1 năm còn 1.100.000 VND

+ Gói 4 năm còn 1.700.000 VND

3 – Bảo Hiểm Xã Hội: Chỉ 590.000 VND

G-STAR CUNG CẤP HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ – CHỮ KÝ SỐ – PM BHXH

Hotline: 0868 115 117 – 0969799798

Chiết khấu cao cho ĐL/CTV

Không phụ thu phí duy trì, cài đặt, lưu trữ.

Hóa đơn còn năm này vẫn sử dụng cho năm tiếp theo (không phải gia hạn như các đơn vị khác)

Viết hóa đơn trên nền Web, gửi bằng mail cho khách hàng, tiết kiệm chi phí.

Cho phép sửa, xóa khi chưa ký hóa đơn. Ký bằng chữ ký số.

Lưu trữ 10 năm

Hỗ trợ đăng ký tại các chi cục thuế trên cả nước

Chỉ cần nộp hồ sơ tại cơ quan thuế một lần duy nhất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018).

Toàn văn Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử
Loạt bài viết liên quan đến Nghị định 119 về hóa đơn điện tử

 

Theo đó, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán (trừ hộ, cá nhân kinh doanh theo Khoản 6 Điều 12 của Nghị định này) phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán có sử dụng máy tính tiền thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Đặc biệt đáng chú ý, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CPNghị định 04/2014/NĐ-CP.

Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.