Trang chủ / DOANH NGHIỆP / Hướng dẫn cập nhật hải quan trên chữ ký số 0969799798

Hướng dẫn cập nhật hải quan trên chữ ký số 0969799798

Sau khi cập nhật gia hạn chữ ký số, để khai được Hải Quan ta phải vào cập nhật lại thông tin trên hệ Thống của Hải Quan Việt Nam

Đầu tiên ta Gắn Token vào máy tính kiểm tra máy tính đã cài Java 7 Update 3 hay chưa, Nếu chưa cài nhấn vào đầy để tải về cài đặt

sau đó vào trang http://www.customs.gov.vn/ của Hải Quan Việt Nam sau đó nhấn chuột vào mục Đăng ký Doanh nghiệp sử dụng chữ ký số  

1- Hướng dẫn đăng ký chữ ký số lên trang hải quan: Chi tiết tại đây:

2 – Hướng dẫn cập nhật chữ ký số lên trang hải quan: Chi tiết tại đây: