Trang chủ / HƯỚNG DẪN-KHẮC PHỤC LỖI / MỞ KHÓA CHỮ KÝ SỐ: 0868115117

MỞ KHÓA CHỮ KÝ SỐ: 0868115117

 

Chữ ký số doanh nghiệp bị khóa???

Trong quá trình kê khai thuế, BHXH, Hải quan, ký hóa đơn và các giao dịch điện tử gặp sự cố: Quên mã pin hoặc bị khóa: Liên hệ ngay với tổng đài nhà cung cấp theo danh sách sau:

1- Tổng đài hỗ trợ chữ ký VIETTEL-CA Hotline: 1800.8000 nhánh 1 (miễn phí) – 0868115117

2 – Tổng đài hỗ trợ chữ ký số VINA-CA (Smartsign) Hotline: 1900 6276 – 0868115117

3- Tổng đài hỗ trợ chữ ký FPT-CA Hotline:1900 6625

4- Tổng đài hỗ trợ chữ ký VNPT-CA Hotline: 1800 1260 hoặc 19001570

5- Tổng đài hỗ trợ chữ ký BKAV-CA Hotline: 1900 1854

6- Tổng đài hỗ trợ chữ ký NEW- CA Hotline: 1900 2066 – 0868115117

7- Tổng đài hỗ trợ chữ ký CA2 ( Nacencomm) Hotline: 1900 545 407

8- Tổng đài hỗ trợ chữ ký EFY-CA Hotline: 19006139 – 0868115117

9- Tổng đài hỗ trợ chữ ký VIN-CA (LCS-CA) Hotline: 0868115117

10- Tổng đài hỗ trợ chữ ký EASY-CA Hotline: 1900 565 653 – 0868115117

11- Tổng đài hỗ trợ chữ ký CMC-CA Hotline: 1900 2101

12- Tổng đài hỗ trợ chữ ký MISA-CA Hotline: 0904 885 833

13- Tổng đài hỗ trợ chữ ký SAFE-CA Hotline: 1900 6154

14- Tổng đài hỗ trợ chữ ký TRUST-CA Hotline: 1900 636156

15- Tổng đài hỗ trợ chữ ký NC-CA Hotline: 0868115117

16- Tổng đài hỗ trợ chữ ký NEWTEL-CA Hotline:  19002665

17- Tổng đài hỗ trợ chữ ký FAST-CA Hotline:  19002158