PHẦN MỀM VIETTEL-CA

HỖ TRỢ CÀI ĐẶT RESET PHẦN MÊM VIETTEL-CA

 

Phần mềm
ảnh
Bộ cài đặt ứng dụng mBCCS CME đấu nối dịch vụ CA, vBHXH, HDDT cho HĐH Android
ảnh
Phần mềm “Cấp chứng thư số từ xa” cho nhân viên Viettel
ảnh
Phần mềm fix lỗi Smartcard – khi bật Token Manager bị mờ các chức năng
ảnh
Java 7U51 bản 32 bít
ảnh
Plugin sử dụng cho hệ thống quản lý token version 5
ảnh
Phần mềm Viettel CA Signer Plugin 1.1.0.0
ảnh
Java hỗ trợ người nộp thuế đăng ký và sử dụng hệ thống Nộp thuế điện tử – bản dành cho win 64 bít
ảnh
Java 7U80 dành cho win 32 bit
ảnh
file dll cài đặt để hỗ trợ reset MK USB Token Secure trên hệ thống TMS
ảnh
Đây là bộ cài đặt phần mềm của USB Token Secure V0
ảnh
Bộ cài đặt ViettelCA Plugin Signer MD5 check sum: DFF0D3FBA549D349995FDBAE6E83A485
ảnh
Phần mềm fix lỗi máy tính win XP bị nhiễm virus không nhận CCID
ảnh
Client cho phép người dùng thực hiện truy vấn tới LDAP. Ngoài ra quản trị viên có thể dùng để quản trị. Link LDAP Viettel: http://ldap.viettel-ca.vn/
ảnh
Bản vá lỗi Driver USBToken v1
ảnh
Bản vá lỗi Driver USBToken v2
ảnh
Phần mềm USB Token Hồng Tiễn
ảnh
Phần mềm USB Token V2
ảnh
Phần mềm ký pdf
ảnh
Phần mềm Plugin ký số KHO BẠC NHÀ NƯỚC <<FIX LỖI OCSP>>
ảnh
Bộ cài USB Token V3
ảnh
Bộ cài USB Token V4
ảnh
Bộ cài USB Token V5
ảnh
Phần mềm cấp bù thời hạn chứng thư số Viettel-CA Pro
ảnh
Plugin hỗ trợ đấu nối cho USB V6
ảnh
Phần mềm hỗ trợ xóa key rác trong USB Token
Phần mềm khác
ảnh
ứng dụng đọc hồ sơ thuế định dạng .XML
ảnh
Phần mềm ký offline tờ khai thuế định dạng XML
ảnh
1. Nâng cấp hỗ trợ đọc tờ khai thuế định dạng XML. 2. Nâng cấp đọc thông báo thuế, đăng ký thuế định dạng XML. 3. Cập nhật, sửa lỗi ứng dụng iTaxviewer 1.0.5.
ảnh
Phần mềm client của hệ thống Công bố thông tin SSC của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
ảnh
Bản JDK dành cho Win-64bit (Dùng khi khi đăng ký mới với hệ thống VNACCS)
ảnh
Bản JDK dành cho Win-32bit (Dùng khi khi đăng ký mới với hệ thống VNACC
ảnh
Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.2.2