Trang chủ / DOANH NGHIỆP / NGỪNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI CỘNG THÊM THỜI GIAN CHỮ KÝ SỐ 0969 799 798

NGỪNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI CỘNG THÊM THỜI GIAN CHỮ KÝ SỐ 0969 799 798

Công ty TNHH G-Star: 0969 799 798

Chữ ký số: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ…..

Xin thông báo tới quý anh/chị: Chính sách chữ ký số bắt đầu áp dụng từ ngày 01 tháng 10 năm 2017 như sau:

Theo quy định mới: Tất cả các nhà cung cấp sẽ tạm ngừng chương trình cộng thêm thời gian chữ ký số.

Chương trình áp dụng trước 10-2017

  • Gói 1 năm + 06 Tháng (Sử dụng 18 tháng) : Hóa đơn 1.760.000
  • Gói 2 năm + 09 Tháng (Sử dụng 33 tháng) : Hóa đơn 2.640.000
  • Gói 3 năm + 12 Tháng ( Sử dụng 48 tháng) : Hóa đơn 2.970.000
  • Gia hạn 1 năm + 12 tháng (Sử dụng 24 tháng): Hóa đơn 1.210.000

 

Chương trình áp dụng từ ngày 01/10/2017

  • Gói 1 năm (Sử dụng 12 tháng): Hóa đơn 1.760.000
  • Gói 2 năm ( Sử dụng 24 tháng): Hóa đơn 2.640.000
  • Gói 3 năm ( Sử dụng 36 tháng): Hóa đơn 2.970.000

Để thêm thông tin chi tiết về chính sách xin vui lòng liên hệ: 0969 799 798

Trân trọng!