Trang chủ / HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ / THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

1. Tính pháp lý của Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử được phát hành có giá trị pháp lý như hóa đơn giấy. Đáp ứng đầy đủ những quy định của tổng cục thuế cũng như quy đinh của bộ tài chính và đáp ứng đầy đủ luật giao dịch. ( Theo các quy định tại Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013, thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn khởi tạo và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ).

Hóa đơn điện tử là một trong 3 hình thức hóa đơn được chính Phủ quy định theo nghị định số 51/2010/ NĐCP ngày 14/05/2010 về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ. Theo Nhị định thỉ 3 hình thức hóa đơn đó là:

1, Hóa đơn tự in ( Hóa đơn giấy)

2, Hóa đơn đặt in ( Hóa đơn giấy)

3, Hóa đơn điện tử

2. Điều kiện, thủ tục phát hành Hóa đơn điện tử

a. Điều kiện để doanh nghiệp được phát hành Hóa đơn điện tử

Những điều kiện để doanh nghiệp được phát hành Hóa đơn điện tử:

– Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện, hiện có giao dịch điện tử với cơ quan thuế, giao dịch điện tử với ngân hàng

– Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật;

– Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử;

– Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định;

– Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử;

– Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định;

b. Các thủ tục phát hành hóa đơn điện tử:

Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử gồm 3 bước đơn giản nhanh chóng như sau:

Bước 1: Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử ( theo Mẫu số 1 Phụ lục của Thông tư 32)

Bước 2: Lập thông báo Phát hành hóa đơn điện tử ( theo Mẫu số 2 Phụ lục của Thông tư 32)

Bước 3: Ký số vào Hóa đơn điện tử  mẫu

 

Cả 3 thủ tục trên được gửi tới cơ quan thuế thông qua cổng thông tin điện tử hoặc có thể in ra gửi bằng bản cứng tới cơ quan thuế. Để thuận tiện, đỡ mất thời gian các thủ tục phát hành Hóa đơn điện tử được thiết lập cùng một lúc và gửi CQT 1 lần.

LIÊN KẾT WEBSITE

• Tra cứu thông tin hóa đơn

• Tra cứu nghành nghề kinh doanh

• Tra cứu thông tin người nộp thuế

• Sở kế hoạch đầu tư

• Cục thuế TPHCM

• Sở công thương TPHCM

 

Thông tin đăng ký xin vui lòng liên hệ:

Điện thoại: (0274)653 97 98 – 0913 518 119 – 0969 799 798

Email: congtygstar@gmail.com

Skype: hungnguyen.gpp

Zalo: 0913518119

Website: http://gstarcompany.com

http://congtygstar.bizz.vn