Trang chủ / DOANH NGHIỆP / Thủ tục nhận bảo hiểm xã hội một lần mới nhất năm 2017

Thủ tục nhận bảo hiểm xã hội một lần mới nhất năm 2017

1. Điều kiện để được hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Theo khoản 1 điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Ra nước ngoài để định cư;

c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

Theo Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội quy định: Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Như vây, theo quy định nêu trên người lao động chỉ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp nêu trên

2. Hồ sơ xin hưởng bảo hiểm xã hội một lần bao gồm những gì?

Sau khi xác định người lao động thuộc đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội một lần, người lao động cần chuẩn bị hồ sơ sau đây để đăng ký hưởng bảo hiểm. Cụ thể:

a. Sổ bảo hiểm xã hội.

b. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động.

c. Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

Hộ chiếu do nước ngoài cấp;

– Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;

– Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

 

3. Cách tính bảo hiểm xã hội một lần như thế nào?

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại Điều 62 của Luật bảo hiểm xã hội, Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và Điều 20 Thông tư.

Trong trường hợp thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định chưa đủ số năm cuối quy định thì tính bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH.

Mức hưởng BHXH một lần của người lao động có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm được tính bằng 22% mức tiền lương tháng đã đóng BHXH.

Việc tính mức hưởng BHXH một lần được thực hiện như người lao động không được Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH, sau đó trừ đi số tiền nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện. Khi tính mức hưởng BHXH một lần trong trường hợp thời gian đóng có tháng lẻ thì từ 1 tháng đến 6 tháng được tính là nửa năm, từ 7 tháng đến 11 tháng được tính một năm.

Ví dụ 1:

Ông Nguyễn Văn B (sau đây gọi là Ông B) làm việc tại Công ty A từ ngày 01/01/2011 – 01/01/2016 với mức lương trung bình hàng năm như sau:

Năm 2011: 2.000.000 VND

Năm 2012: 2.500.000 VND

Năm 2013: 3.000.000 VND

Năm 2014: 3.500.000 VND

Năm 2015: 4.000.000 VND

Năm 2016: 4.500.000 VND

Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần của Ông B như sau:

Năm 2011: 2.000.000 VND = 12 tháng x 2.000.000 VND = 24.000.000 VND

Năm 2012: 2.500.000 VND = 12 tháng x 2.500.000 VND = 30.000.000 VND

Năm 2013: 3.000.000 VND = 12 tháng x 3.000.000 VND = 36.000.000 VND

Năm 2014: 3.500.000 VND = 12 tháng x 3.500.000 VND = 42.000.000 VND

Năm 2015: 4.000.000 VND = 12 tháng x 4.000.000 VND = 48.000.000 VND

Năm 2016: 4.500.000 VND = 12 tháng x 4.500.000 VND = 54.000.000 VND

Tống thời gian đóng bảo hiểm xã hội là: 12 tháng x 06 năm = 72 tháng

Tổng số lương đóng bảo hiểm là: 24.000.000 + 30.000.000 + 36.000.000 + 42.000.000 + 48.000.000 + 54.000.000 = 234.000.000 VND

Mức lương bình quân đóng là: 234.000.000 VND/72 tháng = 3.250.000 VND

Trợ cấp bảo hiểm xã hội 01 lần là:

3.250.000 VND x 3 (năm) x 1,5 (hệ số) +  3.250.000 VND x 3 (năm) x 2,0 (hệ số) = 34.125.000 VND

Trong trường hợp khách hàng gặp khó khăn trong việc tính toán mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần và cần một luật sư tư vấn bảo hiểm xã hội, khách hàng có thể lựa chọn một trong các cách sau để nhận được sự tư vấn của Luật sư, chuyên viên tư vấn: