Trang chủ / DOANH NGHIỆP / ỨNG DỤNG ĐỌC VÀ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

ỨNG DỤNG ĐỌC VÀ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG ĐỌC VÀ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

 

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp.

 

        Căn cứ kế hoạch số 19/KH-CT ngày 20/08/2020 về việc Triển khai hóa đơn điện tử năm 2020, Cục Thuế khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện hóa đơn điện tử theo cấu trúc thành phần chứa dữ liệu theo quyết định số 635/QĐ-TCT ban hành ngày 14/5/2020 và phụ lục 01 đính kèm Kế hoạch 19/KH-CT;

        Căn cứ công văn số 0211/2020/CT-LCS của Công ty Trách nhiệm hữu hạn L.C.S V/v: Cung cấp công cụ Kiểm tra thông tin và Quản lý hóa đơn điện tử 4Si. Trong đó:

         + Cung cấp ứng dụng Đọc hóa đơn miễn phí tại địa chỉ: https://dochoadon.4si.vn

         + Cung cấp ứng dụng Quản lý hóa đơn(4Si) miễn phí có thời hạn cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra và lưu trữ hóa đơn điện tử tại địa chỉ https://4si.vn.

        Qua đánh giá ứng dụng 4Si, Cục Thuế nhận thấy ứng dụng có nhiều tính năng hỗ trợ người nộp thuế trong việc xác thực thông tin hóa đơn, kiểm tra hóa đơn, hỗ trợ hiển thị thông tin hóa đơn, và các tính năng hỗ trợ Quản lý hóa đơn.

        + Các tính năng của ứng dụng Đọc hóa đơn:

           – Kiểm tra tính hợp lệ chứng thư số (chứng thư số có hiệu lực trong thời gian ký).

           – Kiểm tra tình trạng chứng thư số (chứng thư số còn hiệu lực hoặc đã bị thu hồi).

           – Kiểm tra thông tin ngày lập hóa đơn và ngày ký hóa đơn (cảnh báo đối với trường hợp khác ngày).

           – Cảnh báo đối với các trường hợp không kiểm tra được thông tin hóa đơn theo quy định.

           – Hướng dẫn người nộp thuế cách kiểm tra thông tin hóa đơn trên cổng thông tin Tổng cục Thuế.

           – Sau khi kiểm tra các điều kiện hợp lệ, ứng dụng sẽ hiển thị các chỉ tiêu cần thiết trên hóa đơn.  

 

         + Các tính năng của ứng dụng Quản lý hóa đơn (4Si): ngoài các tính năng tương tự ứng dụng Đọc hóa đơn, ứng dụng còn có các tính năng: 

            – Quản lý thông tin hóa đơn tự động hóa nghiệp vụ phân tích dữ liệu.

            – Hỗ trợ định khoản (nợ, có) trên từng hàng hóa/dịch vụ theo loại tài khoản kế toán.

            – Cung cấp nhiều tiện ích thông tin cho người dùng trong quá trình kiểm tra và phân tích các hóa đơn, hỗ trợ xuất dữ liệu hóa đơn chuyển dữ liệu vào phần mềm kế toán.

            – Tự động tải, kiểm tra, đối chiếu hóa đơn điện tử.

            – Nhận dạng và đọc được nhiều định dạng của các nhà cung cấp.

            – Linh hoạt trong việc phân quyền quản trị.

 

         Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi kiểm tra hóa đơn điện tử phù hợp theo quy định hiện hành, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu đến người nộp thuế sử dụng ứng dụng Đọc hóa đơn, Quản lý hóa đơn (4Si) khi đọc, hỗ trợ kiểm tra thông tin trên hóa đơn điện tử.

         Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo./.