Trang chủ / HƯỚNG DẪN-KHẮC PHỤC LỖI / THỜI HẠN CHỮ KÝ SỐ CÁC NHÀ CUNG CẤP

THỜI HẠN CHỮ KÝ SỐ CÁC NHÀ CUNG CẤP

Thông tin được thông báo công khai trên trang của Tổng Cục thuế nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp nắm được thông tin về chứng thư số mình đang dùng, cũng như nhắc nhở các nhà cung cấp chứng thư số gia hạn.

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
V/v Thông tin thời hạn giấy phép và chứng thư số của các tổ chức
cung cấp dịch vụ CKS công cộng
 
Căn cứ Công văn số 187/NEAC-HCTH ngày 21/7/2016 của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông về thời hạn giấy phép và chứng thư số của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (CKS) công cộng, Tổng cục Thuế thông tin chi tiết về thời hạn giấy phép và thời hạn chứng thư số như sau.
Các nhà cung cấp chứng thư số đã hết hạn Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đang trong quá trình làm thủ tục với Bộ Thông tin và Truyền thông để cấp lại giấy phép.
Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết và phối hợp với các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đang sử dụng để kiểm tra thời hạn chữ ký số, đảm bảo việc khai và nộp thuế điện tử không bị gián đoạn:
STT
NHÀ CUNG CẤP
Giấy phép
Chứng thư số
Ngày cấp
Ngày hết hạn
Ngày cấp
Ngày hết hạn
1
CKCA (GIẢI THỂ)
31/05/2011
31/05/2016
11/11/2011
11/11/2016
2
Newtel-CA
13/07/2011
13/07/2016
22/11/2013
22/11/2018
3
Safe-CA
25/08/2011
25/08/2016
03/10/2012
03/10/2017
4
SmartSign
04/11/2011
04/11/2016
26/11/2012
26/11/2017
5
CA2
27/08/2015
27/08/2020
24/09/2015
24/09/2020
6
BKAV-CA
17/03/2015
17/03/2025
15/05/2015
15/05/2020
7
Viettel-CA
28/09/2015
28/09/2020
02/10/2015
02/10/2020
8
FPT-CA
12/10/2015
12/10/2020
21/10/2015
21/10/2020
9
VNPT-CA
Đang trong quá trình xin cấp lại Giấy phép
16/12/2009
16/12/2019
Để biết chính xác thời hạn của chữ ký số quý anh/chị lưu ý các điểm sau:
– Lưu giữ giấy chứng nhận
– Hóa đơn đại lý xuất
– Liên hệ tổng đài của chính nhà cung cấp
Trân trọng cảm ơn./.